Услуги

ИЗМЕРВАНИЯ ЧАСТ ЕЛЕКТРО

В епохата на стремглавите технологични промени и разнообразието от електротехнически системи, извършването на точни и прецизни измервания на електрически параметри става жизненоважен елемент за безпроблемното функциониране на различни устройства и инсталации. Нашата специализирана услуга в областта на измерванията чрез иновативни методи и високотехнологични средства гарантира най-висок стандарт на точност и надеждност.

– Заземителни уредби
Осигуряваме комплексни измервания и оценка на заземителните уредби, гарантирайки ефективна и сигурна електрическа инфраструктура.

– Мълниезащитни уредби
Извършваме измервания, които установяват ефективността на мълниезащитните уредби, осигурявайки високо ниво на защита срещу въздействията на атмосферните явления.

– Импулсно съпротивление на почвата
Провеждаме измервания за определяне на импулсното съпротивление на почвата, важно за коректната работа на електрическите системи.

– Импеданс на контура “фаза“
защитен проводник” – Предоставяме измервания, които дефинират импеданса на контура, гарантирайки стабилност и безопасност на електрическата система.

– Прекъсвачи за защитно изключване ДТЗ
Реализираме измервания и тествания на прекъсвачите, които участват в защитно изключване от директни токови удари (ДТЗ), осигурявайки надеждност и бърза реакция в случай на необходимост.

– Изолация на кабели и съоръжения
Извършваме измервания на изолацията, гарантирайки нейната ефективност и предпазване от евентуални проблеми.

Нашата ангажираност към иновациите и стриктното спазване на най-високите стандарти в областта на електротехниката ни позволяват да предоставяме измервания, които не само отговарят на изискванията, а ги надхвърлят, гарантирайки висока ефективност и сигурност във всяка измервана област.

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА

В днешния век на безпрекъснати трансформации и напредък, „Вебер“ създава внушително обширна гама от висококачествени услуги, фокусирани върху оценката и управлението на физичните фактори, които влияят на околната среда. Нашата цел е да осигурим несравнен стандарт на качество във всяко отношение.

– Вентилационни инсталации
Предоставяме иновативни и ефективни решения за вентилационни системи, които гарантират оптимална циркулация на въздуха и здравословна работна среда.

– Осветеност
Нашите услуги обхващат внимателна оценка и проектиране на осветителните системи, осигуряващи подходящо осветление и комфорт в работното пространство.

– Микроклимат (температура, влажност, скорост на движение на въздуха)
Специализираме се в детайлното измерване и анализ на микроклимата, гарантирайки оптимални условия за работа и удовлетворение на всички стандарти.

– Шум в работна и околна среда
Извършваме подробни изследвания и предоставяме ефективни решения за контролиране на нивата на шум в работната и околната среда, с цел подобряване на общото удобство и производителността.

Нашите ангажирани експерти и иновативен подход гарантират, че сме винаги на върха на технологичните тенденции, предоставяйки ви най-добрите възможни услуги за управление на физичните фактори в околната среда. Изберете „Вебер“ и инвестирайте в бъдещето на здравето и комфорта във вашето работно и жизнено обкръжение.“

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

С нашата иновативна услуга „Допълнителни дейности“ създаваме възможности за гъвкави и индивидуализирани решения, които не просто отговарят, но и превъзхождат конкретните нужди на нашите клиенти. Ние вярваме, че гъвкавостта и персонализацията са ключови за успешното удовлетворение на клиентите ни, и затова предлагаме разнообразие от услуги в областта на електротехниката и не само.

– Трасиране и откриване на повреди на кабелни линии
Предлагаме високотехнологични методи и екипировка за трасиране и незабавно откриване на повреди в кабелните линии, осигурявайки бързо и ефективно възстановяване.

– Проектиране на електрически инсталации
Нашите креативни проектантски решения осигуряват висок стандарт на функционалност и ефективност във всяка електрическа инсталация.

– Изграждане на електрически инсталации
Съчетаваме опит и най-новите технологии, за да осигурим безпроблемна и сигурна реализация на проектираните електрически инсталации.

– Изготвяне на договор с трудова медицина
Помагаме ви в създаването на необходимите документи и договори с трудова медицина, гарантирайки съответствие с всички стандарти и законови изисквания.

– Оценка на риска
Извършваме детайлни оценки на риска, които ви помагат да идентифицирате и минимизирате потенциалните опасности, свързани със завършването на вашия проект.

Нашата ангажираност към високите стандарти и гъвкавост в обслужването ни прави предпочитан избор за клиентите, които ценят качествено и персонализирано обслужване.