Орган за контрол ВЕБЕР
Електролаборатория – Бургас
Контрол и измервания на електрически съоръжения

Орган за контрол „Вебер“ от вида „С“ е създаден през 2002 г. като самостоятелно звено към „Вебер 2002“ ЕООД, гр. Бургас. Акредитиран съгласно изискванията на БДС EN ISOIEC 17020 от ИА БСА с регистрационен номер 131 ОКС20.01.2004 г. За да отговори на потребностите на своите клиенти ОКС извършва контрол и измервания на електрически съоръжения до и над 1000V и физични фактори на средата, свързани с изискванията по безопасност на Инспекция по труда.

Галерия