За нас

Вебер 2002 ЕООД - Бургас

Орган за контрол "Вебер" от вида "С" е създаден през 2002 г. като самостоятелно звено към "Вебер 2002" ЕООД, гр. Бургас. Акредитиран съгласно изискванията на БДС EN ISOIEC 17020 от ИА БСА с регистрационен номер 131 ОКС20.01.2004 г. За да отговори на потребностите на своите клиенти ОКС извършва контрол и измервания на електрически съоръжения до и над 1000V и физични фактори на средата, свързани с изискванията по безопасност на Инспекция по труда,

Прочети повече

Прецизност,Професионализъм,Перфектно качество на измерване

Разгледай

Дейности

Измервания част електро

 • заземителни уредби
 • мълниезащитни уредби
 • импулсно съпротивление на почвата
 • импеданс на контура “фаза – защитен проводник”
 • прекъсвачи за защитно изключване - ДТЗ
 • изолация на кабели и съоръжения

Част физични фактори на средата

 • вентилационни инсталации
 • осветеност
 • микроклимат (температура, влажност, скорост на движение на въздуха)
 • шум в работна и околна среда

Допълнителни дейности

 • Трасиране и откриване на повреди на кабелни линии
 • проектиране на електрически инсталации
 • изграждане на електрически инсталации
 • изготвяне на договор с трудова медицина
 • оценка на риска

Галерия

Вебер 2002 ЕООД

Извършени контрол и оценка
Високо ниво на квалификация
Брой доволни клиенти

Документи

КОДЕКС НА ТРУДА ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Правилник за безопасност и ...

ОК “ВЕБЕР” от вида С при “ВЕБЕР-2002” ЕООД Удовлетвореността на нашите клиен...

Декларация на ръководството на ОКС за неговата политика Декларация за независимост и безпристраст...

Свържете се с нас

Контакти

гр. Бургас, ул. "Батак" 50

Тел:056 837 112

GSM:0878 513 748
 

Email: weber.office@yahoo.com 

Email:office@veber2002.com